За  Император  Николай II

Николай II Александрович Романов е последният император на Русия, цар на Полша и велик княз на Финландия. Той управлява от 1894 до 1917 година и е от династията Романови. Убит е заедно с ця-лото си семейство през юли 1918 година без съд и присъда от болшевиките. Ка-нонизиран е, заедно със семейството си от Руската православна църква през 2000 г. През 2008 година руският върховен съд реабилитира Николай Втори и членовете на неговото семейство като неоправдано репресирани. При управлението на  Нико-лай  II  Русия изживява културен, иконо-мически и военен разцвет.

 Николай II Романов

Прочетете повече...

За  Царското семейство

Мария Николаевна Романова - "светлият ангел на любовта"

„Характерът на това момиче беше много любвеобилен, състрадателен и миролю-бив. Тя никога не обиждаше никого, а ви-наги се стараеше да помири всички. Беше млад миротворец. Нейната простота беше изключителна, и тя се държеше естест-вено, като обикновено руско момиче, виждайки във всеки човек свой брат и своя сестра...“

 Мария Николаевна Романова

Прочетете повече...

 

Акцентиското семейство

Фотографска изложба
"Техните светли ликове"
5 септември - 5 октомври, гр. Разград, регионална библиотека "Проф. Боян Пенев"
 
Специална програма:
26 септември, 17:00 ч. - Лекция "Император Николай II и неговото семейство - пример за общочовешки ценности."
27 септември, 16:30 ч. - Прожекция на филма "Оклеветеният цар"
 

Прочетете повече...