За  личността на Императора

Какъв в действителност е бил император Николай Втори? Какви качества – духовни, делови, общочовешки – са помагали на последния руски император във вземането на жизненоважни за страната решения?